FIDEL LEÓN DARDER

Vicerector de Relacions Internacionals i Cooperació

(València, 1968). Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UV, va realitzar la seua tesi a Lió i va obtenir el doctorat en direcció d’empreses per la UV, per la qual li va ser atorgat el premi J.J. Renau Piqueras.  Professor titular d’Organització d’empreses, va ser coordinador de dobles titulacions internacionals i vicedegà de Relacions Internacionals, des d’on va impulsar la mobilitat dels estudiants i les dobles titulacions internacionals a Europa, Nord Amèrica i els països emergents.  

La seua docència s’enfoca principalment en l’estratègia de les empreses multinacionals i la gestió intercultural. Ha participat i dirigit tesis en diversos programes de doctorat a Europa i Amèrica Llatina. És autor de diversos manuals sobre l’estratègia internacional de l’empresa.

És membre de l’equip d’investigació Inglobest sobre internacionalització, globalització i estratègia de l’empresa. La seua investigació se centra en els rols estratègics de les filials exteriors, els processos d’internacionalització de les empreses i la influència de la cultura en la gestió.

Ha realitzat estades d’investigació en la Copenhagen Business School, EM-Lió, ESCE-Paris, UCLA-Veneçuela i RANEPA-Moscou. Els seus treballs han sigut publicats en revistes com Journal of International Business Studies, International Business Review, International Màrqueting Review, Journal of Business Ethics, entre d’altres. Ha coordinat congressos internacionals sobre interculturalitat i internacionalització de l’empresa.

Creu que és necessari conscienciar els estudiants i la comunitat universitària sobre la necessitat d’estar preparats per a abordar els reptes que planteja viure en un món plural i cada vegada més interconnectat.