BELÉN CARDONA RUBERT

Vicerectora de Polítiques Socials,  Igualtat i Ocupabilitat

Catedràtica de Dret del Treball, llicenciada en Dret per la UV (1992) i doctora (1997) amb una tesi sobre protecció de dades en el contracte de Treball. Professora titular de Dret del Treball fins a 2016. Membre promotor de l’Institut de Drets Humans de la UV i del Patronat de la Fundació 1º de Maig-CCOO.

Va ser coordinadora de l’àrea d’ocupació de l’Observatori per a la Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) de la UV, col·laborant en la creació i impuls de la borsa d’ocupació de la Universitat (2005/08) i secretària del departament de Dret del Treball (2008/11). Va ser presidenta de l’Associació de Professionals Espanyols de la Privadesa des de la seua fundació fins a 2011.

La seua investigació es desenvolupa, principalment, en l’àmbit dels drets fonamentals del treballador, gènere, protecció de dades, impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en el contracte de treball, polítiques sociolaborals, ocupació i col·lectius vulnerables. Ha sigut IP en diversos projectes d’investigació, i actualment ho és en el projecte del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, Reptes 2017, amb el títol “Els drets fonamentals davant el canvi del treball subordinat en l’era digital”. Ha realitzat dotze estades d’investigació finançades per la UV en les universitats de Bologna, Florència, Milà, Modena, Palerm, Siena, Talca (Xile), Munich i Berkeley-Califòrnia.

Dirigeix el Grup d’investigació Inclusive de la Universitat de València. Ha dirigit 3 tesis doctorals, 2 de les quals amb esment de doctorat europeu i ambdues publicades en Tirant el Blanch. Actualment, està dirigint altres 3 tesis doctorals.