PILAR D’OCÓN NAVAZA

Vicerectora de Política Científica, Investigació i Transferència

Catedràtica de Farmacologia i Directora del Departament de Farmacologia de la UV. Ha sigut secretària (1987-1988) i vicedegana (1988-1990) de la Facultat de  Farmàcia i directora del màster oficial “Investigació i Ús Racional del Medicament” (2006-2011) integrat en el programa de doctorat de Biomedicina i Farmàcia amb esment cap a l’excel·lència.

Imparteix classe de diverses matèries en els graus de Farmàcia i Bioquímica i Ciències Biomèdiques, així com en  els màsters “Investigació i Ús Racional del Medicament”, i “R+D en Biotecnologia i Biomedicina”, havent desenvolupat nombrosos projectes d’innovació docent, entre ells la Xarxa d’innovació docent interuniversitària en Farmacologia (2015-actualitat). Ha col·laborat també amb el Servei de Formació Permanent en l’organització d’un curs sobre “Aprenentatge basat en problemes” (2010).  

La seua activitat investigadora s’ha centrat en la Farmacologia Cardiovascular, havent desenvolupat 21 projectes d’investigació, 16 d’ells com a Investigadora principal, finançats per organismes públics internacionals, nacionals i locals, que aborden tant l’estudi dels mecanismes fisiopatològics dels problemes cardiovasculars com la recerca de nous principis amb interès terapèutic. Ha dirigit 17 tesis doctorals i publicat més  de 100 articles en revistes científiques de projecció internacional.  

Pertany a diverses societats científiques espanyoles i estrangeres. Ha sigut vocal de la Junta directiva de la Societat Espanyola de Farmacologia (2010-2014). És membre de la comissió de farmacovigilància de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.