VICENTE ROCA VELASCO

Vicerector de Professorat

Catedràtic de Zoologia en la Universitat de València amb sis quinquennis de docència reconeguda. Degà de la Facultat de Ciències Biològiques (2006-2012), director del Departament de Biologia Animal (1999-2002) i del Departament de Zoologia (2002-2005). Vicepresident (1989-1993) i president (1998-2006) de l’Associació Herpetológica Espanyola, i editor de la Revista Espanyola d’Herpetología (1993-1998). Coordinador nacional de la Comissió de Biologia Animal, Vegetal i Ecologia per a l’avaluació de beques FPU (convocatòries 2014 i 2015) i vocal de la Comissió d’ANECA d’acreditació a professors catedràtics d’universitat (2011-2013). Vocal de la Junta Directiva de la Conferència Espanyola de Degans de Biologia (2009-2012). Activitat científica reconeguda amb quatre sexennis de recerca (últim en 2013) que inclou aspectes de taxonomia, ecologia i filogeografía dels paràsits de rèptils i amfibis. Autor de més de 100 articles i participació en diversos projectes alguns d’ells relacionats amb la conservació i recuperació d’espècies d’herpetos en perill d’extinció.