FRANCISCO RÓDENAS RIGLA

Vicerector d’Estudis de Postgrau i Doctorat

(Navarrés, 1970) Diplomat en Treball Social per la Universitat de València amb premi extraordinari de diplomatura i premi nacional de final d’estudis del Ministeri d’Educació i Ciència. Doctor en Sociologia per la UV amb premi extraordinari. És professor titular des de 2007 i investigador en l’Institut d’Investigació Polibienestar. Actualment la seua docència està vinculada a la Facultat de Ciències Socials, on imparteix cursos de grau i postgrau en assignatures relacionades amb “investigació en sistemes de benestar social” i “cures familiars i noves tecnologies”.

Amb 25 anys d’experiència docent i investigadora (tres sexennis d’investigació), colidera una línia d’investigació sobre eficiència i qualitat dels sistemes de cures de llarga durada associats als processos d’envelliment i cronicitat en polibienestar. Ha publicat els seus resultats d’investigació en revistes JCR com HealthPolicy, Arxives of Gerontology and Geriatricsor Social Indicators Research i editorials de prestigi com Routledge.

És coautor de 22 articles JCR i de 7 llibres sobre benestar social i serveis soci-sanitaris. Ha participat en 15 projectes europeus d’investigació, ha dirigit tres projectes competitius vinculats al Pla Nacional de R+D+I i ha format part de l’equip d’investigació en més de 40 projectes i contractes d’investigació amb Administracions i empreses.

Ha realitzat estades d’investigació a Regne Unit (University of Kent, LSE) i Països Baixos (Vrije Universiteit Amsterdam). Director del màster en “Benestar Social: Intervenció Familiar” des de 2011 fins a 2017, actualment dirigeix el departament de Treball Social i Serveis Socials de la UV.