OLGA BLASCO BLASCO

Vicerectora d’Ordenació Acadèmica,
Planificació i Transparència

Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UV. Ha complementat la seua formació amb estades d’investigació en centres de reconegut prestigi internacionals. És professora de l’àrea de Mètodes Quantitatius per a Economia i l’Empresa en el departament d’Economia Aplicada. Ha sigut directora de departament des de 2009 fins a 2015. La seua investigació la realitza dins del grup de Mètodes Quantitatius per al Mesurament de la Cultura i l’Educació (MC2).

De 2006 a 2010 va ser coordinadora d’un projecte d’innovació educativa per a analitzar la viabilitat dels nous plans d’estudis en titulacions amb gran nombre d’alumnes. Entre 2009 i 2011 ha format part de l’equip espanyol de BET (Bologna Expert Team), la fi del qual era avaluar els resultats d’aprenentatge de les competències bàsiques del nou catàleg de graus. Actualment participa en una iniciativa de sis universitats nacionals i estrangeres per a l’avaluació de projectes de qualitat i innovació educativa.

Ha publicat diversos articles en revistes, nacionals i internacionals, indexades en JCR i Scopus sobre criteris de selecció i construcció d’indicadors. Ha participat en diversos projectes i contractes de transferència amb entitats com la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Organització d’Estats Iberoamericans, Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, l’Institut Cervantes i el Ministeri de Cultura. En l’actualitat participa en un projecte del Programa estatal de foment de la investigació científica i tècnica d’excel·lència, sobre indicadors de gobernanza, finançament, rendició de comptes, innovació, qualitat i servei públic en televisions públiques europees.