CARMEN CARDA BATALLA

Vicerectora d’Estudis de Grau i Qualitat

(Vila-real, 1960). Llicenciada en Medicina per la Universitat de València (1983), amb premi extraordinari, i posteriorment en Odontologia (1995).  Va obtenir  el doctorat en 1988 en la UV amb premi extraordinari, a més del premi nacional de l’Associació Espanyola contra el Càncer.  Després d’estudiar la llicenciatura en Odontologia, va obtenir el doctorat (2009) per la Universitat de Granada. 

Catedràtica des de 2006, va ser amb anterioritat becària FPU des de gener de 1984, professora ajudant de classes pràctiques i ajudant de la LRU i professora titular d’Histologia des de 1991.

Investiga sobre estructura tissular normal i patològica i en els últims anys sobre enginyeria tissular i medicina regenerativa. Ha sigut investigadora principal de projectes autonòmics i nacionals, ha publicat més de 100 articles en revistes indexades, ha assistit com a ponent a nombrosos congressos nacionals i internacionals i realitzat estades d’investigació. Compta amb una trajectòria reconeguda de cinc sexennis.

Ha participat activament en tasques institucionals i en particular ha sigut Síndica de Greuges de la UV de juliol de 2011 a febrer de 2015. De 2012 a setembre de 2014 va ocupar la presidència de la Conferència Estatal de Defensors Universitaris. També ha treballat en diferents càrrecs de gestió universitària i ha sigut membre de nombroses agències avaluadores (projectes d’investigació, estudis de grau i postgrau de professorat) en l’àmbit autonòmic, nacional i internacional.