PAZ LLORIA GARCÍA

Secretaria General

Professora titular de Dret Penal, codirectora del màster en Dret i Violència de Gènere i directora de la Càtedra de Protecció Ciutadana i Policia Local de València. Ha sigut també sotssecretària de la Facultat de Dret. Llicenciada (1992) i doctora (2000) per la Universitat de València, va completar  la seua formació amb estades d’investigació en el Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht (Alemanya). També ha realitzat estades en la Universitat Nacional de Mar del Plata i en la Universitat de Modena. Ha sigut cridada a deposar com a experta en la Comissió especial de l’estudi per a la problemàtica de les persones desaparegudes sense causa aparent del Senat d’Espanya.

Les seues investigacions abasten diferents àrees del Dret Penal, com el dedicat al delicte permanent o el que afecta a alguns aspectes de la imprudència. Ha publicat treballs relatius a l’anàlisi de diferents delictes: intrusisme professional, contra la salut pública, intimitat, avortament, violència de gènere, tracta sexual de dones, secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, ciberdelinqüència, etc… També ha investigat aspectes relatius al dret penal de menors i al dret penal econòmic, constituint en aquests moments la principal línia d’investigació la referida al dret penal informàtic, prestant especial atenció a l’anàlisi de la delinqüència que es produeix en Xarxa, i fonamentalment a l’entorn de les xarxes socials, on cobra especial rellevància la delinqüència a l’entorn de la parella (atemptats contra la llibertat sexual, la llibertat, la intimitat, econòmics, etc.).

És membre del grup d’investigació Género.es i de la Xarxa de Dret i TIC´s, i membre fundador del GI+PI (Grup d’investigació en propietat intel·lectual) grups d’investigació en els quals participa activament. També forma part del Consell de Redacció de la Revista General de Dret penal (IUSTEL) i del Consell Executiu de la revista El Cronista de l’Estat de Dret.