PAZ LLORIA GARCÍA

Secretaria
General

CARMEN CARDA BATALLA

Vicerectora d’Estudis
de Grau i Qualitat

OLGA BLASCO BLASCO

Vicerectora d’Ordenació Acadèmica,
Planificació i Transparència

FRANCISCO RÓDENAS RIGLA

Vicerector d’Estudis
de Postgrau i Doctorat

PILAR D’OCÓN NAVAZA

Vicerectora de Política Científica,
Investigació i Transferència:

JUAN VICENTE
MARTÍNEZ  LUCIANO

Vicerector de Cultura,
Projecció i Política Lingüística

RAFAEL GIL SALINAS

Vicerector d’Arts, Patrimoni
i Relacions amb la Societat

CRISTINA BLASCO LAFARGA

Vicerectora d’Esports,
Formació i Extensió Universitària

BELÉN CARDONA RUBERT

Vicerectora de Polítiques Socials,
Igualtat i Ocupabilitat

JULIO FERNÁNDEZ GARRIDO

Vicerector d’Infraestructures,
Sostenibilitat i Vida Saludable

FIDEL LEÓN DARDER

Vicerector de Relacions
Internacionals i Cooperació

VICENTE ROCA VELASCO

Vicerector de Professorat