Vicent Martínez forma part de la Comissió Dona i Astronomia (CMA) de la SEA des de la seua constitució


La Societat Espanyola d’Astronomia (SEA), fundada en 1997, va crear la Comissió Dona i Astronomia en 2010, després de l’èxit del projecte “Ella és una astrònoma” de l’Any Internacional de l’Astronomia en 2009. L’objectiu bàsic d’aquesta comissió és promoure la visibilitat i participació de les astrònomes en les activitats de la comunitat astronòmica espanyola. Entre els fruits que ha donat aquesta comissió destaquen els informes anuals de la participació i progrés del paper de les dones en l’astronomia espanyola i, en 2016, el Pla d’Igualtat de la SEA que el seu objectiu és promoure la igualtat efectiva de Dones i Homes dins del camp de l’astronomia.

Vicent Martínez forma part de la Comissió Dona i Astronomia (CMA) de la SEA des de la seua constitució. La composició inicial de la CMA va incloure a la majoria de les astrònomes components del projecte “Ella és una astrònoma” i a Vicent Martínez, qui participa en la comissió de forma molt activa, destacant sempre pel seu interès a aconseguir millores tangibles per a les dones en un camp que encara segueix sent dominat pels homes, indagant en les causes d’aquesta situació i cercant solucions concretes. És una autèntica fortuna comptar amb Vicent, el suport incondicional de la qual  ha facilitat enormement la labor de la CMA en més d’una ocasió.

Les sotasignades, en nom de la comissió CMA, desitgem fer constar que Vicent Martínez ha sigut col·laborador actiu en la redacció del Pla d’Igualtat, motor i promotor de diverses de les iniciatives desenvolupades en el si de la comissió i avantguardista en la tasca d’implicar a la universitat espanyola a reconèixer els mèrits de les nostres astrònomes més destacades. Prova d’açò han sigut la seua perseverança i implicació en el nomenament Honoris causa de les Dres. Virginia Trimble i Jocelyn Bell. Podem afirmar que el convenciment que ha manifestat Vicent en totes les seues actuacions és model a seguir en el si de la nostra societat científica, formada per més de 750 astrònoms professionals.

 Isabel Márquez Pérez, Institut d’Astrofísica d’Andalusia, presidenta de la CMA des de 2010 a 2016
María Mercedes Mollá Lorente, CIEMAT, presidenta de la CMA des de 2016 a l’actualitat.
Francesca Figueras, Institut de Ciències del Cosmos (UB), va coordinar “Ella es una Astrónoma”

 Isabel Márquez Pérez

María Mercedes Mollá Lorente

Francesca Figueras,