Loading...
Equip Rectoral 2018-02-02T17:18:41+00:00

PAZ LLORIA GARCÍA

Secretaria
General

Professora titular de Dret Penal, codirectora del màster en Dret i Violència de Gènere i directora de la Càtedra de Protecció Ciutadana i Policia Local de València. Ha sigut també sotssecretària de la Facultat de Dret. Llicenciada (1992) i doctora (2000) per la Universitat de València, va completar  la seua formació amb estades d’investigació en el Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht (Alemanya). També ha realitzat estades en la Universitat Nacional de Mar del Plata i en la Universitat de Modena. Ha sigut cridada a deposar com a experta en la Comissió especial de l’estudi per a la problemàtica de les persones desaparegudes sense causa aparent del Senat d’Espanya.

Les seues investigacions abasten diferents àrees del Dret Penal, com el dedicat al delicte permanent o el que afecta a alguns aspectes de la imprudència. Ha publicat treballs relatius a l’anàlisi de diferents delictes: intrusisme professional, contra la salut pública, intimitat, avortament, violència de gènere, tracta sexual de dones, secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, ciberdelinqüència, etc… També ha investigat aspectes relatius al dret penal de menors i al dret penal econòmic, constituint en aquests moments la principal línia d’investigació la referida al dret penal informàtic, prestant especial atenció a l’anàlisi de la delinqüència que es produeix en Xarxa, i fonamentalment a l’entorn de les xarxes socials, on cobra especial rellevància la delinqüència a l’entorn de la parella (atemptats contra la llibertat sexual, la llibertat, la intimitat, econòmics, etc.).

És membre del grup d’investigació Género.es i de la Xarxa de Dret i TIC´s, i membre fundador del GI+PI (Grup d’investigació en propietat intel·lectual) grups d’investigació en els quals participa activament. També forma part del Consell de Redacció de la Revista General de Dret penal (IUSTEL) i del Consell Executiu de la revista El Cronista de l’Estat de Dret.

CARMEN CARDA BATALLA

Vicerectora d’Estudis
de Grau i Qualitat

(Vila-real, 1960). Llicenciada en Medicina per la Universitat de València (1983), amb premi extraordinari, i posteriorment en Odontologia (1995).  Va obtenir  el doctorat en 1988 en la UV amb premi extraordinari, a més del premi nacional de l’Associació Espanyola contra el Càncer.  Després d’estudiar la llicenciatura en Odontologia, va obtenir el doctorat (2009) per la Universitat de Granada. 

Catedràtica des de 2006, va ser amb anterioritat becària FPU des de gener de 1984, professora ajudant de classes pràctiques i ajudant de la LRU i professora titular d’Histologia des de 1991.

Investiga sobre estructura tissular normal i patològica i en els últims anys sobre enginyeria tissular i medicina regenerativa. Ha sigut investigadora principal de projectes autonòmics i nacionals, ha publicat més de 100 articles en revistes indexades, ha assistit com a ponent a nombrosos congressos nacionals i internacionals i realitzat estades d’investigació. Compta amb una trajectòria reconeguda de cinc sexennis.

Ha participat activament en tasques institucionals i en particular ha sigut Síndica de Greuges de la UV de juliol de 2011 a febrer de 2015. De 2012 a setembre de 2014 va ocupar la presidència de la Conferència Estatal de Defensors Universitaris. També ha treballat en diferents càrrecs de gestió universitària i ha sigut membre de nombroses agències avaluadores (projectes d’investigació, estudis de grau i postgrau de professorat) en l’àmbit autonòmic, nacional i internacional.

OLGA BLASCO BLASCO

Vicerectora d’Ordenació Acadèmica,
Planificació i Transparència

Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UV. Ha complementat la seua formació amb estades d’investigació en centres de reconegut prestigi internacionals. És professora de l’àrea de Mètodes Quantitatius per a Economia i l’Empresa en el departament d’Economia Aplicada. Ha sigut directora de departament des de 2009 fins a 2015. La seua investigació la realitza dins del grup de Mètodes Quantitatius per al Mesurament de la Cultura i l’Educació (MC2).

De 2006 a 2010 va ser coordinadora d’un projecte d’innovació educativa per a analitzar la viabilitat dels nous plans d’estudis en titulacions amb gran nombre d’alumnes. Entre 2009 i 2011 ha format part de l’equip espanyol de BET (Bologna Expert Team), la fi del qual era avaluar els resultats d’aprenentatge de les competències bàsiques del nou catàleg de graus. Actualment participa en una iniciativa de sis universitats nacionals i estrangeres per a l’avaluació de projectes de qualitat i innovació educativa.

Ha publicat diversos articles en revistes, nacionals i internacionals, indexades en JCR i Scopus sobre criteris de selecció i construcció d’indicadors. Ha participat en diversos projectes i contractes de transferència amb entitats com la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Organització d’Estats Iberoamericans, Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, l’Institut Cervantes i el Ministeri de Cultura. En l’actualitat participa en un projecte del Programa estatal de foment de la investigació científica i tècnica d’excel·lència, sobre indicadors de gobernanza, finançament, rendició de comptes, innovació, qualitat i servei públic en televisions públiques europees.

FRANCISCO RÓDENAS RIGLA

Vicerector d’Estudis
de Postgrau i Doctorat

(Navarrés, 1970) Diplomat en Treball Social per la Universitat de València amb premi extraordinari de diplomatura i premi nacional de final d’estudis del Ministeri d’Educació i Ciència. Doctor en Sociologia per la UV amb premi extraordinari. És professor titular des de 2007 i investigador en l’Institut d’Investigació Polibienestar. Actualment la seua docència està vinculada a la Facultat de Ciències Socials, on imparteix cursos de grau i postgrau en assignatures relacionades amb “investigació en sistemes de benestar social” i “cures familiars i noves tecnologies”.

Amb 25 anys d’experiència docent i investigadora (tres sexennis d’investigació), colidera una línia d’investigació sobre eficiència i qualitat dels sistemes de cures de llarga durada associats als processos d’envelliment i cronicitat en polibienestar. Ha publicat els seus resultats d’investigació en revistes JCR com HealthPolicy, Arxives of Gerontology and Geriatricsor Social Indicators Research i editorials de prestigi com Routledge.

És coautor de 22 articles JCR i de 7 llibres sobre benestar social i serveis soci-sanitaris. Ha participat en 15 projectes europeus d’investigació, ha dirigit tres projectes competitius vinculats al Pla Nacional de R+D+I i ha format part de l’equip d’investigació en més de 40 projectes i contractes d’investigació amb Administracions i empreses.

Ha realitzat estades d’investigació a Regne Unit (University of Kent, LSE) i Països Baixos (Vrije Universiteit Amsterdam). Director del màster en “Benestar Social: Intervenció Familiar” des de 2011 fins a 2017, actualment dirigeix el departament de Treball Social i Serveis Socials de la UV. 

PILAR D’OCÓN NAVAZA

Vicerectora de Política Científica,
Investigació i Transferència:

Catedràtica de Farmacologia i Directora del Departament de Farmacologia de la UV. Ha sigut secretària (1987-1988) i vicedegana (1988-1990) de la Facultat de  Farmàcia i directora del màster oficial “Investigació i Ús Racional del Medicament” (2006-2011) integrat en el programa de doctorat de Biomedicina i Farmàcia amb esment cap a l’excel·lència.

Imparteix classe de diverses matèries en els graus de Farmàcia i Bioquímica i Ciències Biomèdiques, així com en  els màsters “Investigació i Ús Racional del Medicament”, i “R+D en Biotecnologia i Biomedicina”, havent desenvolupat nombrosos projectes d’innovació docent, entre ells la Xarxa d’innovació docent interuniversitària en Farmacologia (2015-actualitat). Ha col·laborat també amb el Servei de Formació Permanent en l’organització d’un curs sobre “Aprenentatge basat en problemes” (2010).  

La seua activitat investigadora s’ha centrat en la Farmacologia Cardiovascular, havent desenvolupat 21 projectes d’investigació, 16 d’ells com a Investigadora principal, finançats per organismes públics internacionals, nacionals i locals, que aborden tant l’estudi dels mecanismes fisiopatològics dels problemes cardiovasculars com la recerca de nous principis amb interès terapèutic. Ha dirigit 17 tesis doctorals i publicat més  de 100 articles en revistes científiques de projecció internacional.  

Pertany a diverses societats científiques espanyoles i estrangeres. Ha sigut vocal de la Junta directiva de la Societat Espanyola de Farmacologia (2010-2014). És membre de la comissió de farmacovigilància de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.

JUAN VICENTE
MARTÍNEZ  LUCIANO

Vicerector de Cultura,
Projecció i Política Lingüística

(Alacant, 1955) Va estudiar Filologia Anglogermánica en la Universitat de València i va ser premi extraordinari de llicenciatura i de doctorat. És professor titular de filologia anglesa i exerceix docència relacionada fonamentalment amb la literatura i el teatre en llengua anglesa, temes sobre els quals ha impartit conferències en diverses universitats nacionals i estrangeres.

Ha ocupat, entre d’altres els càrrecs acadèmics de vicedegà de la Facultat de Filologia, director del Servei d’Extensió Universitària i director del programa “Cinc Segles” de la Universitat de Valéncia, coordinant els actes que, al llarg de tres anys, van celebrar els cinc-cents anys de la institució.

Membre de comitès assessores i de redacció de diverses revistes, i director i fundador de les col·lecciones «Teatre Segle XX» i «Teatre Segle XXI» de la UV, en les quals ha editat més de cent textos, tant de creació com a crítics, d’autors contemporanis espanyols i estrangers. Les seues publicacions pròpies giren entorn de la poesia i el teatre anglesos, amb especial incidència en la traducció, per les quals ha rebut nombrosos premis i esments.

Membre fundador de l’Acadèmia Espanyola d’Arts Escèniques, va ser també director general de Teatres de la Generalitat Valenciana, i actualment és director artístic del Festival “Sagunt a Escena” per encàrrec de la Generalitat.

RAFAEL GIL SALINAS

Vicerector d’Arts, Patrimoni
i Relacions amb la Societat

(Requena, 1961) Catedràtic d’Història de l’Art de la UV. Ha dirigit 10 tesis de llicenciatura, 7 tesis doctorals i en l’actualitat dirigeix 6 tesis doctorals (2 codirigides). Ha participat en 14 projectes d’investigació, en 12 dels quals ha sigut IP.

És autor de 20 llibres sobre Francisco de Goya, Asensio Juliá, col·leccionisme privat a València, la col·lecció de l’Ateneu Mercantil de València, l’escultura pública a València, el Museu del Tèxtil, el patrimoni artístic de l’interior valencià I els fons artístics de la Diputació de València. A més, ha escrit més de 50 articles i ha assistit i participat en 14 congressos nacionals i internacionals. Així mateix, ha comissariat 10 exposicions i com a vicerector de Cultura ha dirigit més de 150 exposicions.

Ha realitzat diferents estades d’investigació en la Tate Gallery, British Library i Courtauld Art Institute (Londres); en el Department of History of Art de la Universitat d’Oxford, en la Hispanic Society of America (Nova York), en l’Acadèmia d’Espanya a Roma, en la Biblioteca Nacional de França (París); en la Universitat de Virgínia (Charlottesville); i en la UniverCidade i Institut Cervantes (Rio de Janeiro).  

En el marc de l’Espai Europeu d’Investigació, és des de 2010 membre de la comissió europea d’experts per a l’avaluació de programes culturals europeus (Culture Programme 2007-2020) de la Education, Audiovisual and Culture Executive Agency de Brussel·les.

Ha sigut degà de la Facultat de Geografia i Història de la UV (1996-2002), director de la Universitat d’Estiu de Gandia (2002) i vicerector de Cultura de la UV (2002-2010). Des del curs 2017-2018 és director del màster de cultura visual contemporània de la UV.

CRISTINA BLASCO LAFARGA

Vicerectora d’Esports,
Formació i Extensió Universitària

(València, 1967)  Professora titular del departament d’Educació Física i Esportiva de la UV, on es va doctorar en 2008. Catedràtica d’institut en excedència, ha impartit docència en educació secundària i cicles formatius, sent a més entrenadora d’esportistes d’elit. En el seu palmarès com a esportista es troben, es troben, entre d’altres, els títols de campiona d’Espanya junior i sènior, o el bronze en el campionat de judo universitari. En aquesta etapa va treballar en càrrecs com a cap d’estudis, el currículum de la Família Professional AFyD, o la seua excedència en el Consell Valencià de l’Esport, (equip coordinador de serveis esportius, formació de tècnics i tecnificació, Centre de Tecnificació, Alacant).  

Actualment combina la docència sobre entrenament esportiu (Facultat de Ciències de la Activitat Física i l’Esport) amb la investigació en sistemes complexos en la millora del rendiment i els programes d’entrenament per a adults majors. Dirigeix el grup d’i+dUIRFIDE (Unitat d’Investigació en Rendiment Físic i Esportiu, GIUV2013-140), el màster de títol propi: “Optimització de l’Entrenament en els Adults majors” (Adeit /UV), i és autora de la metodologia d’entrenament neuromotor EFAM-UV©, un programa d’entrenament neuromotor i cognitiu que practiquen de forma regular més de 300 adults majors de la Comunitat Valenciana.  

Ha publicat en prestigioses revistes sobre fisiologia, entrenament, o envelliment, participant regularment en congressos nacionals i internacionals sobre aquests mateixos temes. Servei a la comunitat, aprenentatge-servei i l’optimització en el seu sentit més holístico i humanista són el seu motor.

BELÉN CARDONA RUBERT

Vicerectora de Polítiques Socials,
Igualtat i Ocupabilitat

Catedràtica de Dret del Treball, llicenciada en Dret per la UV (1992) i doctora (1997) amb una tesi sobre protecció de dades en el contracte de Treball. Professora titular de Dret del Treball fins a 2016. Membre promotor de l’Institut de Drets Humans de la UV i del Patronat de la Fundació 1º de Maig-CCOO.

Va ser coordinadora de l’àrea d’ocupació de l’Observatori per a la Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) de la UV, col·laborant en la creació i impuls de la borsa d’ocupació de la Universitat (2005/08) i secretària del departament de Dret del Treball (2008/11). Va ser presidenta de l’Associació de Professionals Espanyols de la Privadesa des de la seua fundació fins a 2011.

La seua investigació es desenvolupa, principalment, en l’àmbit dels drets fonamentals del treballador, gènere, protecció de dades, impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en el contracte de treball, polítiques sociolaborals, ocupació i col·lectius vulnerables. Ha sigut IP en diversos projectes d’investigació, i actualment ho és en el projecte del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, Reptes 2017, amb el títol “Els drets fonamentals davant el canvi del treball subordinat en l’era digital”. Ha realitzat dotze estades d’investigació finançades per la UV en les universitats de Bologna, Florència, Milà, Modena, Palerm, Siena, Talca (Xile), Munich i Berkeley-Califòrnia.

Dirigeix el Grup d’investigació Inclusive de la Universitat de València. Ha dirigit 3 tesis doctorals, 2 de les quals amb esment de doctorat europeu i ambdues publicades en Tirant el Blanch. Actualment, està dirigint altres 3 tesis doctorals.

JULIO FERNÁNDEZ GARRIDO

Vicerector d’Infraestructures,
Sostenibilitat i Vida Saludable

(València, 1966) És degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia de la Universitat de València. Professor del departament d’Infermeria de la UV. President de la conferència nacional de degans de enfermeria (CNDE). Doctor per la UV, infermer, antropòleg i diplomat en Educació per a la Salut en la Comunitat.

Després d’anys d’activitat assistencial en el servei d’urgències de l’Hospital Clínic de València, s’incorpora a l’àmbit de la geriatria en la residència pública de Silla, on col·labora amb la direcció general  de Benestar Social per a implantar els programes d’atenció al major en les residències públiques. Va rebre el premi a la millor contribució científica en el Congrés Internacional Ser Major en el Segle XXI. La seua labor investigadora es plasma en nombroses publicacions (4 llibres, 8 capítols en llibres de difusió internacional, 52 articles científics (la majoria Q1 i Q2), 56 Ponències/Comunicacions a Congressos Científics i 14 Projectes d’Investigació finançats per diferents Institucions.

Actualment és director de l’equip d’investigació sobre la fragilitat en persones majors (FROG), l’activitat del qual se centra en la identificació d’eines diagnòstiques de la fragilitat i recerca de biomarcadors. La seua labor docent es completa a més com a director del màster de farmacologia per a Infermeria de la UV, la participació en 4 màsters oficials de diferents universitats espanyoles, 22 cursos de postgrau (ha sigut director de 5 d’ells, un a distància) i director de 2 Seminaris dins del Programa Sòcrates-Erasmus de les Universitats Europees.

FIDEL LEÓN DARDER

Vicerector de Relacions
Internacionals i Cooperació

(València, 1968). Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UV, va realitzar la seua tesi a Lió i va obtenir el doctorat en direcció d’empreses per la UV, per la qual li va ser atorgat el premi J.J. Renau Piqueras.  Professor titular d’Organització d’empreses, va ser coordinador de dobles titulacions internacionals i vicedegà de Relacions Internacionals, des d’on va impulsar la mobilitat dels estudiants i les dobles titulacions internacionals a Europa, Nord Amèrica i els països emergents.  

La seua docència s’enfoca principalment en l’estratègia de les empreses multinacionals i la gestió intercultural. Ha participat i dirigit tesis en diversos programes de doctorat a Europa i Amèrica Llatina. És autor de diversos manuals sobre l’estratègia internacional de l’empresa.

És membre de l’equip d’investigació Inglobest sobre internacionalització, globalització i estratègia de l’empresa. La seua investigació se centra en els rols estratègics de les filials exteriors, els processos d’internacionalització de les empreses i la influència de la cultura en la gestió.

Ha realitzat estades d’investigació en la Copenhagen Business School, EM-Lió, ESCE-Paris, UCLA-Veneçuela i RANEPA-Moscou. Els seus treballs han sigut publicats en revistes com Journal of International Business Studies, International Business Review, International Màrqueting Review, Journal of Business Ethics, entre d’altres. Ha coordinat congressos internacionals sobre interculturalitat i internacionalització de l’empresa.

Creu que és necessari conscienciar els estudiants i la comunitat universitària sobre la necessitat d’estar preparats per a abordar els reptes que planteja viure en un món plural i cada vegada més interconnectat.